Standard-Stimmung

Midi 1. Saite  = e1
Midi 2. Saite  = h (engl. b)
Midi 3. Saite  = g
Midi 4. Saite = d
Midi 5. Saite = A
Midi 6. Saite  = E

 

Schnelldurchgang von der 6. zur 1. Saite:

zur Midi